QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Thanh toán tại cửa hàng : Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến, chuyển khoản ngân hàng. Trong quá trình mua hàng này, Khách hàng sau khi nhận và kiểm tra thông tin, ngoại hình, chức năng của thiết bị sẽ tiến hành thanh toán.

Thanh toán bằng tiền mặt : Khách hàng đến quầy thu ngân thực hiện thanh toán bằng tiền mặt.