Nguyễn Khánh mobile
Địa chỉ: 60C, Nam Kì Khởi Nghĩa, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0939 686874
Email: nguyenkhanhmobile.ct@gmail.com