Tra cứu thông tin bảo hành sửa chữa

Tra cứu thông tin bảo hành sửa chữa theo số phiếu tham khảo mà quý khách nhận được khi sử dụng dịch vụ:
Ví dụ: nhập số phiếu: XXXXX

Số phiếu Tên SĐT Model Serial/IMEI Ngày nhận Số tiền Ghi chú Tình trạng
Số phiếu Tên SĐT Model Serial/IMEI Ngày nhận Số tiền Ghi chú Tình trạng

Mô tả các trạng thái

  • Mới nhận : Máy mới nhận.
  • Đang kiểm tra - báo phí : Máy đã được kiểm tra và có thể liên hệ để báo phí.
  • Đang xử lý sửa máy : Máy đang được kĩ thuật xử lý sửa chữa.
  • Sửa xong : Máy đã được sửa xong khách hàng có thể lại nhận máy
  • Trả lại : Máy không sửa được hoặc không có linh kiện hoặc khách hàng không đồng ý giá
  • Giao máy : Máy đã được giao cho khách hàng

Thay kính SMARTPHONE

Chuyên ép kính, sửa chữa,cung cấp linh kiện cho Smart Phone tại Cần Thơ

Mua code,unclock - mở mạng nạp tiếng việt

Mua code , unclock - mở mạng nạp tiếng việt cho các dòng điện thoại Apple, SAM SUNG, SONY, HAWEI,SKY.....

Phụ kiện điện thoại

Chuyên cung cấp bao da, nắp lưng, cáp, sạc các dòng điện thoại.

PHIẾU NHẬN MÁY

KẾT QUẢ TRA CỨU